bakar

Otkup otpadnog
metala

stari papir

Otkup starog
papira i najlona

olupina

Otkup olupina
automobila

lim

Demontaža
objekata

Područja našeg djelovanja

Područja našeg djelovanja su recikliranje metalnih ostataka, promet sekundarnim sirovinama, sakupljanje i skladištenje neopasnog otpada. Otkupljujemo,  zbrinjavamo i besplatno prevozimo sve vrste metalnog otpada, stari papir i najlon. Stručno smo osposobljeni i ekipirani za izvođenje složenih operacija demontaže poslovnih objekata i postrojenja. Odgovornim poslovanjem doprinosimo zaštiti okoliša i podižemo svijest o potrebi očuvanja prirode.

Pravilno gospodarenje otpadom

Svakodnevna proizvodnja i potrošnja stvaraju velike količine otpada koji se dobrim dijelom može reciklirati. To naravno uključuje i metale. Nakon potrošnje robe koja sadrži metal, nastaje otpad. Ali, otpad nije smeće. Recikliranjem metala, metal će se ponovno koristiti u obliku novih proizvoda. Metal ne gubi u potpunosti svoju vrijednost, jer zadržava svoje bitne karakteristike. Kako ne bi nastale nepovratne štete za okoliš, otpadom se mora pravilno gospodariti.

Zaštita okoliša

Zaštita okoliša obuhvaća aktivnosti i mjere kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša. Onečišćenje je ponajprije rezultat različitih aktivnosti čovjeka. Problem zbrinjavanja otpada je jedan od većih problema suvremenog društva. Stoga se sve više pažnje posvećuju recikliranju. Recikliranje je proces obrade korištenih materijala u nove proizvode kako bi se spriječio gubitak korisnih materijala i sačuvao okoliš.

Sakupljanje i recikliranje otpadnog metala čuva prirodne resurse

Olupinama automobila nije mjesto u prirodi

Sakupljanjem i recikliranjem papira i najlona štitimo okoliš

Pravilnim zbrinjavanjem svih vrsta otpada sprječavamo dospijevanje otrovnih spojeva u prirodu

Nudimo profesionalnu uslugu demontaže objekata

© Copyright - Metal Produkt