Zaštita okoliša

Zaštita okoliša obuhvaća skup aktivnosti i mjera kojima je cilj sprječavanje onečišćenja i zagađenja okoliša. Onečišćenje je ponajprije rezultat različitih aktivnosti čovjeka. Problem zbrinjavanja otpada je jedan od većih problema suvremenog društva. Stoga se sve više pažnje posvećuju recikliranju. Recikliranje je proces obrade korištenih materijala u nove proizvode kako bi se spriječio gubitak korisnih materijala i sačuvao okoliš.

Kako biste stekli kvalitetniju sliku o značaju recikliranja metala za očuvanje prirode, u nastavku ćemo Vam navesti benefite koje osigurava proces recikliranja.

Recikliranje metala

Recikliranje metala je proces ponovnog korištenja metala u obliku novih proizvoda. Riječ je o višestruko korisnom procesu koji značajno doprinosi smanjenju količine krutog otpada, smanjenju  emisije štetnih plinova, štedi veliku količinu energije i prirodne resurse te na taj način doprinosi očuvanju okoliša. Za recikliranje je potrebno znatno manje energije nego za proizvodnju novog, primarnog metala. Neki metali se mogu reciklirati i više puta, a da recikliranjem ne izgube svoja svojstva.

Najčešći metali koji se spominju kada je riječ o recikliranju su aluminij i čelik. Dakako, tu su i željezo, olovo, bakar i cink.

ekologija
 • Uštede energije koje osigurava recikliranje pojedinih vrsta metala

  Niže navodimo podatke o uštedama energije pri recikliranju pojedinog metala u odnosu na proizvodnju novog  metala:

  Recikliranjem aluminija se štedi 95% energije

  Recikliranjem čelika i željeza se štedi 74% energije

  Recikliranjem bakra se štedi 85% energije

  Recikliranjem olova se štedi 65% energije

  Recikliranjem cinka se štedi 60% energije

 • Ostale pozitivne strane recikliranja metala

  Ušteda energije 75%

  Smanjenje emisije štetnih plinova 86%

  Smanjenje korištenja vode 40%

  Smanjenje onečišćenja voda  76%

  Ovo su uistinu impresivni podaci koji bi svakome trebali otvoriti oči i podići svijest o značaju i potrebi recikliranja i pravilnog gospodarenja otpadom.

Korištenje sekundarnih sirovina smanjuje korištenje prirodnih resursa

© Copyright - Metal Produkt